Horní menu

VÁŽENÍ  NÁVŠTĚVNÍCI,
SRDEČNĚ  VÁS  VÍTÁM  NA  SVÝCH  STRÁNKÁCH.
ZDENĚK  ŠMEJKAL


ZNALECKÁ A REALITNÍ KANCELÁŘ PARDUBICE
byla založena v roce 1998
a působí po území celé České republiky.

ING.  ZDENĚK  ŠMEJKAL, MBA

 • Soudní znalec v oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí,
  znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové
 • Soudní znalec v oboru stavebnictví – odvětví stavby obytné a průmyslové,
  znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové
 • Soudní znalec v oboru stavebnictví, stavební odvětví různá, vady a poruchy staveb,
  znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové
 • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. 0700280
 • Člen Komory soudních znalců České republiky, sekce stavebnictví Praha
 • Člen ČKAIT České republiky
 • Držitel certifikátu o poskytování služeb NEMEXPRES AC
 • Ministerstvo dopravy ČR - Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací,         pro odbornost pozemní komunikace včetně propustků č. 330/2017 a č. 798/2022

VZDĚLÁNÍ

 • Gymnázium Pardubice, větev matematicko - fyzikální (1979)
 • Fakulta stavební VUT Brno, obor pozemní stavitelství (1983)
 • ČKAIT Praha, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (1994)
 • Ústav soudního inženýrství VUT Brno (1999)
 •                         BUSINESS INSTITUT Praha, MBA - program REAL ESTATE (2017)                              

KANCELÁŘ VYPRACOVÁVÁ
ZNALECKÉ POSUDKY V TĚCHTO OBLASTECH

 • Vady a poruchy staveb
 • Cena, rozsah a kvalita stavebních prací
 • Administrativní ocenění nemovitostí - cena administrativní
  (= cena zjištěná podle platného cenového předpisu) k datu ocenění
 • Tržní ocenění nemovitostí (cena obvyklá / tržní hodnota) k datu ocenění
 • Stavby obytné 
 • Stavby průmyslové 

ČINNOSTI KANCELÁŘE

 • Technický dozor investora / stavebníka (TDI / TDS)
 • Poradce Ministra dopravy ČR (2011-2012)
 • Poradce GŘ ŘSD (2011-2018)
 • Manažer projektu "Terminál Jih, Pardubice - veřejný prostor" (Město Pardubice)
 • Správce stavby "I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba" (ŘSD Pardubice)
 • Zmocněnec pro stavbu "NPK - Centrální urgentní příjem, Pardubice" (Pardubický kraj a NPK)
 • Investorská a inženýrská činnost ve výstavbě
 • Investice a poradenství ve stavebnictví 

KONTAKT

Škroupova ulice čp. 561, 530 03  Pardubice 3, Česká republika
(IČ 132 28 790, plátce DPH)
Telefon:  +420 466 613 488   Mobil:  +420 603 930 490
E-mail: zdenek.smejkal@iol.cz    
Web:  www.zdeneksmejkal.cz

Kde nás najdete?
Po kliknutí se náhled zvětší

"KVALITA JE VŽDY AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ !!!"

VYBRANÉ REALIZOVANÉ STAVBY
V POZICI HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Silo MILO, Olomouc (posuvné bednění)
Silo na chmel, Tršice (posuvné bednění)
Tranzitní a telefonní ústředna, Pardubice
Organické pigmenty a polotovary VCHZ Synthesia, Pardubice
DRESDNER BANK, Frankfurt/M., SRN
FLUGHAFEN TERMINAL OST, Frankfurt/M., SRN
BÜROPARK, Bad Soden, SRN (opláštění)
VDO, Karben, SRN 
ZBS, Viechtach, SRN

VYBRANÉ REALIZOVANÉ STAVBY
V POZICI TDI / TDS 

MUDr. Eva Korcová – Komplexní rekonstrukce památkově chráněného objektu, Pardubice, TDI
VIKING s.r.o. Pardubice – Komerční objekt v areálu supermarketu LIDL, Pardubice, TDI
JUDr. Petra Vlachová – Rodinný dům, Úvaly u Prahy, TDI
Město Chrudim – Bytový komplex 60 BJ, Chrudim, TDI
Ing. Miroslav Prokop – Rekonstrukce objektu AB, Pardubice, TDI
Město Chrudim – Rekonstrukce budovy bývalého DI Chrudim pro ÚZSVM, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Biometrické pracoviště, Chrudim, TDI
Sportovní areály města Chrudim - Vestavba tribuny do haly Zimního stadionu, Chrudim, TDI 
Město Chrudim - Rekonstrukce ulic Filištínská, Kollárova, Fortenská a Všehrdova náměstí
včetně nového veřejného osvětlení a datových sítí, Chrudim, TDI 
Město Chrudim - Průmyslová zóna Sever, Chrudim - Komunikace, inženýrské sítě a veřejné osvětlení, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Hradební, Chrudim, TDI
Ing. Miroslav Prokop - Rodinný dům, Pardubice - Rosice, TDI
Mgr. Sabina Slámová - Rekonstrukce administrativní budovy, Pardubice - centrum, TDI
Město Chrudim - Cyklostezka Chrudim - Pardubice, část Chrudim - Medlešice, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, Koželužská, Chrudim, TDI
SVBJ Jindřišská čp. 801, Pardubice - Úpravy a zateplení bytového domu, Pardubice, TDI
Město Chrudim - Rekreační lesy Podhůra - Modernizace lesních cest (celkem 13,2 km), TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Široká (část u Muzea) a ulice Pobřežní
včetně nového veřejného osvětlení a datových sítí, Chrudim, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Oprava střechy ZŠ Dr. Peška čp. 768, Chrudim, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Střelecká včetně nového veřejného osvětlení, Chrudim, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Regenerace dětského hřiště Na Větrníku, Chrudim, KooBOZP
ZVHS Hradec Králové - Protipovodňová opatření v obci Maleč, KooBOZP
SBD Pernštejn Pardubice - Zateplení bytového domu, Třída Míru, Pardubice, KooBOZP
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 490, v ulici Rooseveltova, Chrudim, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 594, v ulici Revoluční, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 540 a BD čp. 595, v ulici Rooseveltova, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 593, v ulici Revoluční, Chrudim, TDI
SVJD Lidická 365-374 Pardubice - Revitalizace bytového domu čp. 365-374, Lidická ulice, Pardubice, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 520, BD čp. 521 a BD čp. 522, v ulici Revoluční, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 637, BD čp. 638 a BD čp. 639, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 489, Chrudim, TDI
Město Chrudim - ZŠ U Stadionu, 1. stupeň, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Dr. Jana Malíka, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce komunikací a VO v lokalitě IPRM, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce Mateřské školky, Topol 60, TDI
Město Chrudim - Chodníky Topol, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Švermova - 1., 2. a 3. etapa, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Úprava přechodu pro chodce před MŠ Na Valech, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Na Valech a Heydukova, Chrudim, TDI
Město Chrudim - ZŠ U Stadionu, tělocvična, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce komunikace a cyklostezky ulice Na Kopci, Chrudim, TDI

Město Chrudim - Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Chrudimská Beseda čp. 85, Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků, TDI
Město Chrudim - Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice, U Kostela, 1. etapa, TDI
Město Chrudim - ZŠ U Stadionu, hospodářský pavilón včetně rekonstrukce kuchyně, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Oprava průčelí radnice čp. 77, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Stavební úpravy a rekonstrukce elektroinstalace radnice čp. 77, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce hřiště v Markovicích, TDI
Město Chrudim - Divadlo Karla Pippicha, Rekonstrukce střech a odvlhčení suterénu, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce Tylova nábřeží, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Cyklostezka Dašická, část přes železniční přejezd, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školky Víta Nejedlého čp. 769, Chrudim, TDI
Sportovní areály města Chrudim - Zimní stadion, Rekonstrukce střešního pláště, Chrudim, TDI
Město Chrudim - ZŠ Dr. Peška, Rekonstrukce tělocvičny, TDI
Město Chrudim - Chrudimská Beseda čp. 85, Oprava vnější fasády a oken, I. etapa (2017), II. etapa (2018), TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce střech DDM Chrudim a MŠ Sladkovského, Chrudim, TDI
Město Chrudim - ZŠ Dr. Malíka, Chrudim, Rekonstrukce hospodářského objektu, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Chrudimská Beseda čp. 85, Oprava venkovních schodišť, TDI 
Město Chrudim - Snížení energetické náročnosti MŠ U Stadionu, Chrudim. TDI
Město Chrudim - Terminál veřejné dopravy Chrudim, TDI
Město Chrudim - Dopravní napojení sportovišť města Chrudim, TDI
Město Chrudim - ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní kuchyně, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Oprava čp. 1 stará radnice, 1, a 2. etapa, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Česká, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Sanace hradební zdi s funkcí opěrné stěny, pod Myší dírou, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Oprava lávky L 20 v ulici Moravská, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Výstavba chodníku v ulici Vrchovská a Čáslavská, Markovice, TDI
Město Chrudim - Sanace opěrné zdi ulice Široká, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Výstavba chodníku podél silnice III/3589, Chrudim - Vlčnov, TDI

KLIENTI KANCELÁŘE

Město Chrudim
Krajský úřad Pardubického kraje
Město Pardubice

Město Ústí nad Orlicí
Město Přelouč
NPK Pardubice

Ministerstvo financí ČR, Praha
Fyzické osoby
Notáři
Exekutoři a soudní komisaři

Advokátní kancelář TKŽ a spol., Pardubice
AK BNT - Pravda & Partner, s.r.o. Praha
AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. Praha
Mgr. Martin Střída, Střídasport, Pardubice
D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka ČR

 
Realizované stavby:
(Hlavní stavbyvedoucí nebo TDI / TDS):
ŘSD Praha
České dráhy a.s. Pardubice
HOCHTIEF CZ a.s. Praha
PSN s.r.o. Praha, pobočka Pardubice
Rozhodčí soud při Českomoravské
komoditní burze Kladno, Praha
Okresní soud Pardubice
Okresní soudy Chrudim, Hradec Králové a Děčín
Okresní soudy Trutnov, Třebíč a Frýdek-Místek
Okresní soud Rychnov nad Kněžnou
Okresní soudy Jičín, Litoměřice a Jablonec n/N.
Okresní a městské soudy Praha a Brno
Krajské soudy Hradec Králové a Pardubice
Krajský soud Ústí nad Labem - pobočka Liberec
Policie ČR

DRESDNER BANK Frankfurt/M.
IPRM Chrudim čp. 521
Radnice Chrudim
DRESDNER BANK
Frankfurt/M. (SRN)
IPRM - Rekonstrukce
BD čp. 520-522, Chrudim
Rekonstrukce Radnice čp. 77 
Chrudim
Rekonstrukce Filištínské ulice, Chrudim
Revitalizace BD Lidická 365-374 Pardubice
Chrudimská Beseda čp. 85
Rekonstrukce Filištínské ulice Chrudim - centrum
Revitalizace bytového domu 
Pardubice, Lidická ulice
Rekonstrukce Chrudimské Besedy čp. 85, Chrudim

Oceněné nemovitosti (znalecké posudky):
Areál PROKOP Pardubice - centrum
Hotel Adélka Špindlerův Mlýn
Mlýny Pce.jpg
Areál PROKOP a.s. 
Pardubice - centrum
Hotel ADÉLKA
Špindlerův Mlýn
Winternitzovy automatické mlýny Pardubice
ČSOB Pojišťovna Pardubice
Obchodně-bytový dům Praha
Byty Praha - Smíchov
ČSOB Pojišťovna
Pardubice
Obchodní a bytový dům 
Praha - centrum
Byty
Praha - Smíchov

Posuzované stavby (znalecké posudky):
BD POSEIDON Pardubice
Sklárna a minipivovar Harrachov
OFFICE PARK Kavčí Hory Praha
Bytové družstvo POSEIDON Pardubice
Sklárna a minipivovar 
František Novosad, Harrachov
OFFICE PARK
Kavčí Hory, Praha
OC FUTURUM Hradec Králové
ČVUT - CIIRC Praha
Kongresové centrum HARMONY
Obchodní centrum FUTURUM
Hradec Králové
ČVUT - CIIRC 
Praha
Kongresové centrum
Š
pindlerův Mlýn
SOKP 513 Praha
SOKP 514 Praha
I37 Trhová Kamenice - most
ŘSD - SOKP 513
Praha
ŘSD - SOKP 514
Praha
ŘSD - I37 Trhová Kamenice
Most ev. č. 37-041
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice
 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Český Těšín
SOKP 512 
ŘSD - D1 O135 Kroměříž východ - Říkovice 
SŽDC - Optimalizace trati
Bystřice n. Olší - Český Těšín
ŘSD - SOKP 512
Praha 

 

 

Sídlo znalecké kanceláře Pardubice

j0354417[1].gif 

Obchodní dům Dobruška

SOKP 513 Praha

PEUGEOT Praha

OFFICE PARK Praha

Znalecké posudky

Chrudim, Střelecká ulice

Chrudim, Široká ulice

Lesní cesty Podhůra

Chrudim, ulice Na Kopci

IPRM Chrudim - BD 593

Chrudim - stříhání pásek

AB Pardubice - centrum

Pardubice, Mateřská školka

Cyklostezka Chrudim - Medlešice

Chrudim - Přechod před MŠ

IPRM Chrudim - BD 540 a 595

Chrudim, Pobřežní ulice - detail dlažby

Náhon Chrudim

Chrudim, Ulice Na Sádkách

Chrudim, Na Sádkách - máchadlo

Beseda Chrudim

Tenisový areál Praha

Dr. Malíka, Chrudim

BD Pardubice

Parkhaus Pardubice

ZŠ U Stadionu Chrudim

Areál Dlouhý

BD Chrudim

MŠ Topol

AB Hradec Králové

Restaurace Hradec Králové

IPRM Komunikace Chrudim - ČSA

OC VIKING Pardubice

Pardubický kraj

Koule.gif

Pernštýnské náměstí

Radnice

Duha nad Pardubicemi

Kostel

Elektrárna Opatovice

Soutok Labe a Chrudimky

Zámek

Bubeníkovy sady

Panoráma

Labe s TÚZámek

Labe

Páv

Historická část

Zelená brána

Kunětická hora

Labe

Soutok Labe a Chrudimky

Univerzita Pardubice

Tranzitní ústředna

Řepovo nádraží

Zelená brána

Nádraží

Zámek

Zámek v noci

Hradby

Přihrádek

Stavařov

Husův sbor

Zdymadlo

Labe na podzim

Labe

Pečeť

 

Návštěvnost stránek

121817
smejkal_hlavicka_upraveno.jpg