Horní menu

VÁŽENÍ  NÁVŠTĚVNÍCI,
SRDEČNĚ  VÁS  VÍTÁM  NA  SVÝCH  STRÁNKÁCH.
ZDENĚK  ŠMEJKAL


ZNALECKÁ A REALITNÍ KANCELÁŘ PARDUBICE
byla založena v roce 1998
a působí po území celé České republiky.

ING.  ZDENĚK  ŠMEJKAL, MBA

 • Soudní znalec v oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí,
  znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové
 • Soudní znalec v oboru stavebnictví – odvětví stavby obytné a průmyslové,
  znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové
 • Soudní znalec v oboru stavebnictví, stavební odvětví různá, vady a poruchy staveb,
  znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové
 • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. 0700280
 • Člen Komory soudních znalců České republiky, sekce stavebnictví Praha
 • Člen ČKAIT České republiky
 • Držitel certifikátu o poskytování služeb NEMEXPRES AC
 • Ministerstvo dopravy ČR - Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací,         pro odbornost pozemní komunikace včetně propustků č. 330/2017

VZDĚLÁNÍ

 • Gymnázium Pardubice, větev matematicko - fyzikální (1979)
 • Fakulta stavební VUT Brno, obor pozemní stavitelství (1983)
 • ČKAIT Praha, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (1994)
 • Ústav soudního inženýrství VUT Brno (1999)
 •                         BUSINESS INSTITUT Praha, MBA - program REAL ESTATE (2017)                              

KANCELÁŘ VYPRACOVÁVÁ
ZNALECKÉ POSUDKY V TĚCHTO OBLASTECH

 • Vady a poruchy staveb
 • Cena, rozsah a kvalita stavebních prací
 • Administrativní ocenění nemovitostí - cena administrativní
  (= cena zjištěná podle platného cenového předpisu) k datu ocenění
 • Tržní ocenění nemovitostí - cena obvyklá / tržní hodnota k datu ocenění
 • Stavby obytné 
 • Stavby průmyslové 

ČINNOSTI KANCELÁŘE

 • Technický dozor investora / stavebníka (TDI / TDS)
 • Poradce Ministra dopravy ČR (2011-2012)
 • Investorsko - inženýrská činnost ve výstavbě
 • Výběr, nákup a rekonstrukce nemovitostí
  včetně realizace a výběrových řízení na jednotlivé etapy realizace stavby
 • Investice a poradenství 

KONTAKT

Škroupova ulice čp. 561, 530 03  Pardubice 3, Česká republika
(IČ 132 28 790, plátce DPH)
Telefon:  +420 466 613 488   Mobil:  +420 603 930 490
E-mail: zdenek.smejkal@iol.cz    
Web:  www.zdeneksmejkal.cz

Kde nás najdete?
Po kliknutí se náhled zvětší

"KVALITA JE VŽDY AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ !!!"

VYBRANÉ REALIZOVANÉ STAVBY
V POZICI HLAVNÍHO STAVBYVEDOUCÍHO

Silo MILO, Olomouc (posuvné bednění)
Silo na chmel, Tršice (posuvné bednění)
Tranzitní a telefonní ústředna, Pardubice
Organické pigmenty a polotovary VCHZ Synthesia, Pardubice
DRESDNER BANK, Frankfurt/M., SRN
FLUGHAFEN TERMINAL OST, Frankfurt/M., SRN
BÜROPARK, Bad Soden, SRN (opláštění)
VDO, Karben, SRN 
ZBS, Viechtach, SRN

VYBRANÉ REALIZOVANÉ STAVBY
V POZICI TDI / TDS 

MUDr. Eva Korcová – Komplexní rekonstrukce památkově chráněného objektu, Pardubice, TDI
VIKING s.r.o. Pardubice – Komerční objekt v areálu supermarketu LIDL, Pardubice, TDI
JUDr. Petra Vlachová – Rodinný dům, Úvaly u Prahy, TDI
Město Chrudim – Bytový komplex 60 BJ, Chrudim, TDI
Ing. Miroslav Prokop – Rekonstrukce objektu AB, Pardubice, TDI
Město Chrudim – Rekonstrukce budovy bývalého DI Chrudim pro ÚZSVM, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Biometrické pracoviště, Chrudim, TDI
Sportovní areály města Chrudim - Vestavba tribuny do haly Zimního stadionu, Chrudim, TDI 
Město Chrudim - Rekonstrukce ulic Filištínská, Kollárova, Fortenská a Všehrdova náměstí
včetně nového veřejného osvětlení a datových sítí, Chrudim, TDI 
Město Chrudim - Průmyslová zóna Sever, Chrudim - Komunikace, inženýrské sítě a veřejné osvětlení, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Hradební, Chrudim, TDI
Ing. Miroslav Prokop - Rodinný dům, Pardubice - Rosice, TDI
Mgr. Sabina Slámová - Rekonstrukce administrativní budovy, Pardubice - centrum, TDI
Město Chrudim - Cyklostezka Chrudim - Pardubice, část Chrudim - Medlešice, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, Koželužská, Chrudim, TDI
SVBJ Jindřišská čp. 801, Pardubice - Úpravy a zateplení bytového domu, Pardubice, TDI
Město Chrudim - Rekreační lesy Podhůra - Modernizace lesních cest (celkem 13,2 km), TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Široká (část u Muzea) a ulice Pobřežní
včetně nového veřejného osvětlení a datových sítí, Chrudim, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Oprava střechy ZŠ Dr. Peška čp. 768, Chrudim, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Střelecká včetně nového veřejného osvětlení, Chrudim, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - Regenerace dětského hřiště Na Větrníku, Chrudim, KooBOZP
ZVHS Hradec Králové - Protipovodňová opatření v obci Maleč, KooBOZP
SBD Pernštejn Pardubice - Zateplení bytového domu, Třída Míru, Pardubice, KooBOZP
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 490, v ulici Rooseveltova, Chrudim, TDI a KooBOZP
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 594, v ulici Revoluční, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 540 a BD čp. 595, v ulici Rooseveltova, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 593, v ulici Revoluční, Chrudim, TDI
SVJD Lidická 365-374 Pardubice - Revitalizace bytového domu čp. 365-374, Lidická ulice, Pardubice, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 520, BD čp. 521 a BD čp. 522, v ulici Revoluční, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 637, BD čp. 638 a BD čp. 639, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce BD čp. 489, Chrudim, TDI
Město Chrudim - ZŠ U Stadionu, 1. stupeň, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Dr. Jana Malíka, Chrudim, TDI
Město Chrudim - IPRM - Rekonstrukce komunikací a VO v lokalitě IPRM, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce MŠ Topol 60, TDI
Město Chrudim - Chodníky Topol, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Švermova - 1., 2. a 3. etapa, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Úprava přechodu pro chodce před MŠ Na Valech, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce ulice Na Valech a Heydukova, Chrudim, TDI
Město Chrudim - ZŠ U Stadionu, tělocvična, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce komunikace a cyklostezky ulice Na Kopci, Chrudim, TDI

Město Chrudim - Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Chrudimská Beseda čp. 85, Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků, TDI
Město Chrudim - Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice, U Kostela, 1. etapa, TDI
Město Chrudim - ZŠ U Stadionu, hospodářský pavilón včetně rekonstrukce kuchyně, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Oprava průčelí radnice čp. 77, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Stavební úpravy a rekonstrukce elektroinstalace radnice čp. 77, Chrudim, TDI
Město Chrudim - Rekonstrukce hřiště v Markovicích, TDI

KLIENTI KANCELÁŘE

Město Chrudim
Krajský úřad Pardubického kraje
Město Pardubice

Město Ústí nad Orlicí
Město Přelouč
Obec Bačetín

Ministerstvo financí ČR, Praha
Fyzické osoby
Notáři
Exekutoři a soudní komisaři

Advokátní kancelář TKŽ a spol., Pardubice
AK BNT - Pravda & Partner, s.r.o. Praha
AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. Praha
JUDr. Petra Vlachová, advokátka, Praha
JUDr. Ilona Dorková, advokátka, Pardubice
D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka ČR

 
Realizované stavby:
(Hlavní stavbyvedoucí nebo TDI / TDS):
ŘSD Praha
České dráhy a.s. Pardubice
HOCHTIEF CZ a.s. Praha
SŽDC Praha
PSN s.r.o. Praha, pobočka Pardubice
Rozhodčí soud při Českomoravské
komoditní burze Kladno, Praha
Okresní soudy Pardubice a Chrudim
Okresní soud Žďár nad Sázavou
Okresní soudy Trutnov, Hradec Králové a Třebíč
Okresní soud Rychnov nad Kněžnou
Okresní soud Litoměřice
Okresní a městské soudy Praha a Brno
Krajský soud Hradec Králové a Pardubice
Krajský soud Ústí nad Labem - pobočka Liberec
Policie ČR

DRESDNER BANK Frankfurt/M.
IPRM Chrudim čp. 521
Radnice Chrudim
DRESDNER BANK
Frankfurt/M. (SRN)
IPRM - Rekonstrukce
BD čp. 520-522, Chrudim
Rekonstrukce Radnice čp. 77 
Chrudim
Rekonstrukce Filištínské ulice, Chrudim
Revitalizace BD Lidická 365-374 Pardubice
Chrudimská Beseda čp. 85
Rekonstrukce Filištínské ulice Chrudim - centrum
Revitalizace bytového domu 
Pardubice, Lidická ulice
Chrudimská Beseda čp. 85
Chrudim

Oceněné nemovitosti (znalecké posudky):
Areál PROKOP Pardubice - centrum
Hotel Adélka Špindlerův Mlýn
Mlýny Pce.jpg
Areál PROKOP a.s. 
Pardubice - centrum
Hotel ADÉLKA
Špindlerův Mlýn
Winternitzovy automatické mlýny Pardubice
ČSOB Pojišťovna Pardubice
Obchodně-bytový dům Praha
Byty Praha - Smíchov
ČSOB Pojišťovna
Pardubice
Obchodní a bytový dům 
Praha - centrum
Byty
Praha - Smíchov

Posuzované stavby (znalecké posudky):
BD POSEIDON Pardubice
Sklárna a minipivovar Harrachov
OFFICE PARK Kavčí Hory Praha
Bytové družstvo POSEIDON Pardubice
Sklárna a minipivovar 
Fr. Novosad, Harrachov
OFFICE PARK Kavčí Hory
Praha
OC FUTURUM Hradec Králové
ČVUT - CIIRC Praha
Kongresové centrum HARMONY
Obchodní centrum FUTURUM
Hradec Králové
ČVUT - CIIRC 
Praha
Kongresové centrum
Š
pindlerův Mlýn
SOKP 513 Praha
SOKP 514 Praha
I37 Trhová Kamenice - most
ŘSD - SOKP 513
Praha
ŘSD - SOKP 514
Praha
ŘSD - I37 Trhová Kamenice
Most ev. č. 37-041
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice
 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Český Těšín
SOKP 512 
ŘSD - D1 O135 Kroměříž východ - Říkovice 
SŽDC - Optimalizace trati
Bystřice n. Olší - Český Těšín
ŘSD - SOKP 512
Praha 

 

 

Sídlo znalecké kanceláře Pardubice

j0354417[1].gif 

Obchodní dům Dobruška

SOKP 513 Praha

PEUGEOT Praha

OFFICE PARK Praha

Znalecké posudky

Chrudim, Střelecká ulice

Chrudim, Široká ulice

Lesní cesty Podhůra

Chrudim, ulice Na Kopci

IPRM Chrudim - BD 593

Chrudim - stříhání pásek

AB Pardubice - centrum

Pardubice, Mateřská školka

Cyklostezka Chrudim - Medlešice

Chrudim - Přechod před MŠ

IPRM Chrudim - BD 540 a 595

Chrudim, Pobřežní ulice - detail dlažby

Náhon Chrudim

Chrudim, Ulice Na Sádkách

Chrudim, Na Sádkách - máchadlo

Beseda Chrudim

Tenisový areál Praha

Dr. Malíka, Chrudim

BD Pardubice

Parkhaus Pardubice

ZŠ U Stadionu Chrudim

Areál Dlouhý

BD Chrudim

MŠ Topol

AB Hradec Králové

Restaurace Hradec Králové

IPRM Komunikace Chrudim - ČSA

OC VIKING Pardubice

Pardubický kraj

Koule.gif

Pernštýnské náměstí

Radnice

Duha nad Pardubicemi

Kostel

Elektrárna Opatovice

Soutok Labe a Chrudimky

Zámek

Bubeníkovy sady

Panoráma

Labe s TÚZámek

Labe

Páv

Historická část

Zelená brána

Kunětická hora

Labe

Soutok Labe a Chrudimky

Univerzita Pardubice

Tranzitní ústředna

Řepovo nádraží

Zelená brána

Nádraží

Zámek

Zámek v noci

Hradby

Přihrádek

Stavařov

Husův sbor

Zdymadlo

Labe na podzim

Labe

Pečeť

 

Návštěvnost stránek

061104
smejkal_hlavicka_upraveno.jpg